VAT

VAT staat voor Vitaliteit, Affiniteit en Talent. Dit is de basis voor al onze activiteiten. 

Altijd zoeken we samen met je uit: Hoe vitaal je bent, waar je affiniteit mee hebt en welke talenten je hebt.

Bij het VAT-principe gaan we op zoek naar de balans tussen die drie. Als één van de pijlers achterblijft worden de andere twee na verloop van tijd meegetrokken, waardoor de disbalans groter wordt.  Je functioneert dan minder, je zit niet lekker in je vel en  je hebt minder plezier in de activiteiten die je doet. Als de situatie langer duurt kan het leiden tot veel en langdurig ziekteverzuim, overspannenheid of burn-out en disfunctioneren.

Met de VAT-analyse brengen we goed in kaart wat jouw talenten zijn, waar je affiniteit mee hebt (wat je wilt, waar je passie voor hebt, wat je belangrijk vindt in werk e.d.) en hoe vitaal en energiek je bent. Door gebruik te maken van de gevonden talenten, te zoeken naar functies, rollen en verantwoordelijkheden waarmee je affiniteit hebt en jouw vitaliteit te onderhouden en/of te verbeteren vergroten we de kans van slagen in het werk of het vinden van een duurzame (nieuwe) werkplek.

Leer- en werkbedrijf

In ons leer- en werkbedrijf ondersteunen we mensen, die het om verschillende redenen moeilijk hebben op de arbeidsmarkt of in een werksituatie of op een bepaald vakgebied de ervaring missen. In het leer- en werkbedrijf kunnen deelnemers o.a.:

  • in de praktijk uitproberen met welke functies, rollen en vaardigheden ze affiniteit hebben en waar ze talent voor hebben
  • in de praktijk werken aan het verbeteren en ontwikkelen van talenten en vaardigheden in een breed scala van werkzaamheden
  • kennismaken met diverse beroepen en werkzaamheden
  • werknemersvaardigheden leren
  • opbouwen van een werk- en leefritme
  • opbouwen van werktempo en productiviteit
  • in plaats van praten over, in een echte werksituatie de eigen doelen realiseren
  • re integreren na ziekte en opbouwen van uren

De bedoeling is dat deze groep (weer) kansrijk is om een voor hen passende werkplek te vinden of te houden.