Werklab participeert actief in Deelgenoten Oss

Deelgenoten Oss  is de naam voor diverse organisaties  die zich bezighouden met 'arbeidsmatige activiteiten'.  Dit varieert van een betekenisvolle dag tot arbeidsparticipatie. 

Missie: alle mensen nemen actief deel aan de samenleving in betekenisvolle dagen! Meedoen naar vermogen, met eigen regie. Nuttig zijn en voelen.

Allerlei klussen bij burgers en organisaties worden niet gedaan omdat men er niet aan toe komt of het niet betaald kan worden. Deelgenoten Oss brengt de vraag van klussen en het aanbod van mensen en middelen bij elkaar. En voert de maatschappelijk nuttige klussen uit. 

Via Deelgenoten kunnen mensen deelnemen aan maatschappelijk nuttige activiteiten en werkzaamheden en tegelijkertijd hun eigen talenten en vaardigheden ontwikkelen. Mensen doen mee of werken aan klussen die voor hen zinvol zijn, waar ze affiniteit mee hebben en waarvoor ze talent hebben. Hierdoor ervaren ze betekenisvolle dagen en kunnen ze leren en ontwikkelen in een voor hen stimulerende omgeving.

Website : www.deelgenotenoss.nl