VAT

VAT staat voor Vitaliteit, Affiniteit en Talent. Dit is de basis voor al onze activiteiten. Bij het VAT-principe gaan we op zoek naar de balans tussen die drie. Als één van de pijlers achterblijft worden de andere twee na verloop van tijd meegetrokken, waardoor de disbalans groter wordt. Mensen functioneren dan minder, zitten niet lekker in hun vel en hebben minder plezier in de activiteiten die ze doen. Als de situatie langer duurt kan het leiden tot veel en langdurig ziekteverzuim, overspannenheid of burnout en disfunctioneren.

Met de VAT-analyse wordt goed in kaart gebracht wat iemands talenten zijn, waar hij/zij affiniteit mee heeft en hoe vitaal en energiek hij/zij is. Door gebruik te maken van de gevonden talenten, te zoeken naar functies, rollen en verantwoordelijkheden waarmee iemand affiniteit heeft en vitaliteit te onderhouden en/of te verbeteren vergroten we de kans van slagen in het werk of het vinden van een duurzame (nieuwe) werkplek.

Wij willen meer werkgevers kennis laten maken met het VAT-principe, zodat ze inzicht krijgen in de meerwaarde hiervan voor hun bedrijf. Dit kan bij nieuwe werknemers toegepast worden maar ook bij werknemers die al binnen het bedrijf werkzaam zijn (zit iemand op de goede plek, wat is de oorzaak van minder presteren, e.d.). De VAT-analyse is ook een goed hulpmiddel bij het inrichten of optimaliseren van teams en organisatieonderdelen.

Leer- en werkbedrijf

In ons leer- en werkbedrijf ondersteunen we mensen, die het om verschillende redenen moeilijk hebben op de arbeidsmarkt of in een werksituatie of op een bepaald vakgebied de ervaring missen. In het leer- en werkbedrijf kunnen deelnemers o.a.:

  • in de praktijk uitproberen met welke functies, rollen en vaardigheden ze affiniteit hebben en waar ze talent voor hebben
  • in de praktijk werken aan het verbeteren en ontwikkelen van talenten en vaardigheden in een breed scala van werkzaamheden
  • kennismaken met diverse beroepen en werkzaamheden
  • werknemersvaardigheden leren
  • opbouwen van een werk- en leefritme
  • opbouwen van werktempo en productiviteit
  • in plaats van praten over, in een echte werksituatie de eigen doelen realiseren
  • re integreren na ziekte en opbouwen van uren

De bedoeling is dat deze groep (weer) kansrijk is om een voor hen passende werkplek te vinden of te houden.