Soms zitten medewerkers niet op de plek waar ze met plezier kunnen of willen presteren. Het past niet (helemaal) bij ze. Het kan dan beter zijn dat je met een medewerker tot de conclusie komt dat een andere plek, misschien buiten het bedrijf, beter bij hem/haar past.

Soms lukt het allemaal even niet meer en valt de medewerker uit vanwege ziekte. Zowel de medewerker als jij als werkgever worden daar niet “gelukkig” van.

We gaan samen met jullie op zoek naar constructieve oplossingen die het voor allebei beter maken.

 

Spoor 2

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en er geen passende arbeid binnen het bedrijf beschikbaar is, dan start het tweede spoor van de re-integratie. Er moet nu naar een passende functie bij een nieuwe werkgever worden gezocht.

Werklab kan hierbij een individueel maatwerktraject bieden. Het programma en de activiteiten zijn afhankelijk van de behoefte van en de noodzaak voor de deelnemer.

Het traject wordt continu gemonitord om de ontwikkeling scherp te houden en tijdig

aan te kunnen passen aan de veranderende omstandigheden van de deelnemer. We zorgen dat onze dienstverlening voldoet aan de Wet Poortwachter.

Tijdens dit traject kunnen de deelnemers zich, onder meer, oriënteren op verschillende beroepen, functies en activiteiten bij ons leerwerkbedrijf. Tevens kunnen ze weer in een arbeidsritme komen, uren opbouwen en kunnen ze hier hun talenten ontwikkelen in de gekozen richting.

In het tweede spoor gaan we samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Passende arbeid is arbeid die de werknemer kan verrichten met zijn huidige belastbaarheid en die past bij zijn/haar affiniteit.

Het fundament hieronder is onze, in eigen huis ontwikkelde, VAT-analyse. Daarmee krijgen we inzicht in Vitaliteit van mensen, datgene waarmee ze Affiniteit hebben en waarvoor ze Talent hebben. Als vitaliteit, affiniteit en talent met elkaar in balans zijn, is de kans groot dat de medewerker met passie verantwoordelijkheden neemt en de prestaties levert die nodig zijn. En kan hij/zij met plezier effectief presteren.

Wil u meer weten over wat Werklab voor u kan betekenen bij spoor 2? Neem contact op en wij denken met u mee over een constructieve oplossing!

Herplaatsing

Als uw werknemer zijn/haar functie niet meer kan vervullen vanwege reorganisatie of persoonlijke omstandigheden en er gezocht moet worden naar een passende functie binnen en/of buiten het bedrijf die aansluit bij opleiding, ervaring en bekwaamheid, kunnen we daarbij helpen.

Werklab biedt individueel maatwerktraject. Het programma en de activiteiten zijn afhankelijk van en afgestemd op de behoefte van uw werknemer en uw wensen.

Het proces wordt continu gemonitord om de ontwikkeling scherp te houden en tijdig aan te kunnen passen aan de veranderende omstandigheden van de deelnemer. We zorgen dat onze dienstverlening voldoet aan allerlei wettelijke kaders of afspraken binnen cao c.q. met vakbonden, zodat u nooit voor (financiële ) verrassingen komt staan.

Uw werknemer kan zich, onder meer, oriënteren op verschillende beroepen, functies en activiteiten bij ons leerwerkbedrijf. Tevens kan hij/zij hier talenten ontwikkelen in de gekozen richting. Ook is het mogelijk om weer werkritme op te doen en te werken aan urenopbouw.

Tijdens het herplaatsingstraject gaan we samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid. Passende arbeid is arbeid die de werknemer kan verrichten met zijn huidige belastbaarheid en die past bij zijn/haar affiniteit.

Het fundament hieronder is onze, in eigen huis ontwikkelde, VAT-analyse. Daarmee krijgen we inzicht in Vitaliteit van mensen, datgene waarmee ze Affiniteit hebben en waarvoor ze Talent hebben. Als vitaliteit, affiniteit en talent met elkaar in balans zijn, is de kans groot dat de medewerker met passie verantwoordelijkheden neemt en de prestaties levert die nodig zijn. En kan hij/zij met plezier effectief presteren.

Wil u meer weten over wat Werklab voor u kan betekenen? Neem contact op en wij denken met u mee over een constructieve oplossing!